Hjem

Med fokus på kvalitet og godt samarbeid.

Advokat Dag Christian Borgen tilbyr strategisk bistand i forhandlinger, tvisteløsning og rettsprosess.

Tjenester

Advokat Borgen tilbyr et bredt spekter av juridiske tjenester, med spesialisering innenfor problemstillinger som oppstår i familiære relasjoner og økonomisk oppgjør. 


Barnefordeling

Arbeidsrett

Kjøp og salg

Bistandsadvokat

Barnevern

Boligrett

Strafferett

Trygderett/ NAV

Skilsmisse og samlivsbrudd

Forsikringssak

Kontraktsrett

Min filosofi

Som selvstendig næringsdrivende ønsker jeg å bygge opp min merkevare over tid, med en sterk tro på at kvalitetsarbeid og god service er den beste forretningsstrategien for meg og mine klienter.


Min filosofi er at ingen forstår en sak bedre enn partene selv. Det legges derfor opp til et tett samarbeid med klienten - slik at jeg kan utføre min oppgave på best mulig måte.

Sentralt lokalisert i Drammen


Borgenadvokat har kontorer sentralt i Drammen, og har siden 1. april 2023  vært i et kontorfellesskap med advokatfirmaet Onseng AS. 


Tidligere  har jeg dessuten hatt gleden av å være i kontorfellesskap med advokat Thorgeier Kjær. Veiledningen jeg mottok fra adv. Kjær var- og er fremdeles uvurderlig,  og jeg betrakter dette for å være et kvalitetsstempel i seg selv. 


Selvom jeg holder til i Drammen, tar jeg oppdrag over hele landet.


Velkommen skal du være!