Hjem

VELKOMMEN TIL BORGENADVOKAT


Dag Christian Borgen

Advokat


Jeg tilbyr strategisk rådgivning, samt bistand i forhandlinger, tvisteløsning og rettsprosess.

Mitt hovedmål er at klienten skal føle seg godt ivaretatt.


Det vektlegges derfor at oppdraget gjennomføres med god personlig service, kvalitet og en slik hurtighet

som sakens art tilsier. Jeg holder til i Drammen, men tar oppdrag over hele landet.


****


Medlem av den norske advokatforeningen


MED FOKUS PÅ KVALITET

Som selvstendig næringsdrivende ønsker jeg å bygge opp min merkevare over tid, med en sterk tro på at kvalitetsarbeid og god service er den beste forretningsstrategien for meg og mine klienter. 

TETT SAMARBEID

Min filosofi er at ingen forstår en sak bedre enn partene selv.

Det legges derfor opp til et tett samarbeid med klienten - slik at jeg kan utføre min oppgave på best mulig måte. 

Jobbens glede


De morsomste sakene, er de sakene hvor man i starten

føler seg nesten rådvill...

Der man over tid kommer seg til et stadium hvor

underbevisstheten arbeider kontinuerlig i bakgrunn.

Der kreativiteten får fritt spillerom og de beste idéene kan oppstå!


Når jobben føles mer som en hobby, 

da gjør man også den beste jobben!

Litt om advokaten

Med bakgrunn fra et mellomstort advokatfirma, har jeg fått bred erfaring og høy kompetanse innenfor en rekke rettsområder, herunder omfattende prosedyreerfaring for fylkesnemnda, tingrett og lagmannsrett. 


I likhet med mange andre advokater, er jeg allmennpraktiserende og trives godt med nye utfordringer. Jeg er jevnlig i retten med saker som gjelder barnefordeling, barnevern, straffesaker og skilsmisser, men har også saker knyttet til andre rettsområder. Min særskilte kompetanse er imidlertid innenfor de problemstillinger som oppstår i familiære relasjoner - særlig det økonomisk oppgjøret mellom tidligere ektefeller/samboere og barnefordeling  


Som sønn av en oppfinner, trives jeg best når jeg kan bruke kreativitet til å finne gode løsninger for klienten - fortrinnsvis før, men også underveis i en rettslig behandling. Jeg streber etter å utføre mitt arbeid med integritet, kvalitet og lojalitet.


Jeg har kontor i den ærverdige børsgården på Bragernes torg i Drammen sentrum. Kontoret har historie som det eldste kontinuerlige advokatkontoret i Drammen, og frem til januar 2022 satt jeg her i kontorfellesskap med advokat Thorgeier Kjær. Veiledningen og kunnskapsdelingen jeg har hatt glede av i samarbeidet med advokat Kjær har vært- og er uvurderlig, og jeg betrakter det som et kvalitetsstempel i seg selv.  


Du kan også lese mer om Borgenadvokat på advokatmatch.no sin oversikt over omtalte advokatkontorer i Drammen HER


Velkommen skal du være!